О НАС НОВОСТИ ПРОДУКЦИЯ ВИДЕО КОНТАКТЫ  
  КРУПНЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В УКРАИНЕ

ПО ВЫПУСКУ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

более 15000 марко-размеров изделий собственного производства
Главная страница E-mail Поиск по сайту
Englishenglish version
 
О нас
Новости
Публикации
Продукция
Сертификаты
Видео
Download
Наличие на складе
Оформить заказ
Тендеры
Партнеры
Контакты
 
Rambler's Top100
Главная страница » Публикации »02.03.2007
КАБЕЛІ Й ПРОВІД ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ШИРОТИ

У “Слобідському краї”, як і в інших засобах масових інформації, широко висвітлювалося створення на харківському заводі “Південкабель” виробниц-тва волоконно-оптичних кабелів. Масовий читач самим життям уже був під-готовлений до сприйняття роз’яснень про властивості цієї продукції. Адже став дедалі частіше переконуватися в тому, наскільки швидко після впрова-дження волоконно-оптичних ліній зв’язку передається інформація. Не те, що раніше, коли вона “рухалася” традиційними мідними кабелями зв’язку.
Поліпшення споживчих властивостей продукції на “Південкабелі” стало можливим завдяки тому, що, починаючи з 1998 року, там планомірно займа-ються технічним переоснащенням. Зокрема, для виготовлення волоконно-оптичних кабелів уклали контракт з фірмами Фінляндії та Великобританії. Успіху сприяло й те, що завод скористався створенням на території Харкова спеціального режиму інвестиційної діяльності. У роки, коли діяв спецрежим, створили також цех для виробництва силових кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену. Це дало змогу відмовитися від імпорту дорого коштовної про-дукції в Україну.
Останній раз я брав інтерв’ю в генерального директора “Південкабеля” В.М. Золотарьова навесні 2005 року, коли тодішній уряд України “прикрив” вільні економічні зони. Володимир Михайлович, який перед цим повернувся з наради в Кабміні з приводу закриття “зон”, з обуренням розповідав про те, як непродумано підійшли до цієї справи. Нещодавно я знову поставив керів-ництву “Південкабеля” низку запитань щодо розвитку підприємства і про-блем, котрі при цьому доводиться долати. Нижче – відповіді на них.
Перспективні проекти – низкою
- Чи вдалося продовжити впровадження перспективних проектів минулого року?
- 1 червня 2006 року введено в експлуатацію новий цех з випуску само- несучих ізольованих дротів (СІД). У застосування їх зацікавлені всі обласні енергогенеруючі підприємства. Адже ця продукція має переваги. Ймовірність короткого замкнення в електромережі при її використанні набагато менша. Ці дроти стійкіші до обліднення, їх можна прокладати в зонах зелених наса-джень без вирубки дерев. Зменшується вірогідність крадіжок електроенергії. З´являється можливість спільної підвіски на одній опорі дротів з різним рів-нем електричної напруги і для телефонних ліній.
У новому цеху додалося 40 нових робочих місць. До речі, в Україні згід-но зі статистикою створення нового робочого місця обходиться в 30 тисяч доларів. А на нашому заводі протягом останніх п’яти років з´явилося близь-ко 250 робочих місць.
Плануємо також реалізацію одного перспективного проекту, метою яко-го є організація виробництва низьковольтних кабелів з мідними струмопро-відними жилами. Це поліпшить умови спорудження житлових і виробничих будівель і споруд, зменшить ризик виникнення пожеж, оскільки вірогідність загоряння електричної проводки зводиться до мінімуму.
- А скільки зразків кабельно-провідникової продукції випускають на вашому виробництві і кому реалізують?
- Виготовляємо 12 тисяч марко розмірів, і з кожним роком дана цифра збільшується. Це кабелі силові, контрольні, сигнально-блокувальні, волокон-но-оптичні, проводи ізольовані самонесучі, обмотувальні, установлювальні, з’єднувальні, емальпровід, кольоровий прокат. Забезпечуємо своєю продук-цією теплові електростанції, нафтові родовища та вугільні шахти, метрополі-тени, новобудови, залізниці та міський транспорт.
На експорт – третину продукції
- Наскільки сильна конкуренція на ринку вашої продукції?
- Досить помітна. Вісім років тому виробників кабелів і дротів в Україні було не більше десяти. Нині ж – утричі більше, якщо брати до уваги й опто-вих продавців кабельно-провідникової продукції. Державі мав би бути вигід-ним продаж вітчизняної продукції місцевим споживачам. Адже тим самим збільшуються відрахування до її бюджету. Та при цьому до наших теренів щороку завозяться сотні кілометрів кабелів, аналогічних тим, що випуска-ються на нашому підприємстві.
На заваді стає й жорстке лобіювання декотрими чиновниками інтересів зарубіжних виробників і постачальників. Навіть бюджетні організації не про-являють прямої зацікавленості в купівлі продукції вітчизняних підприємств. Дається взнаки й спад продаж кабельно-провідникової продукції в Україні через згортання інвестиційних програм для таких державних підприємств, як “Укрзалізниця”, метрополітени, НАК “Нафтогаз України”, атомні електро-станції та ін.
- Але ж “Південкабель” теж постачає свою продукцію за кордон.
- Так. Обсяг експорту нашого заводу складає близько 35 відсотків. Най-більше здійснюємо поставок до Росії. Навіть за умови, що в цій країні більше 70 підприємств нашого профілю. Справі зараджує те, що “Південкабель” вміло організовував маркетингові дослідження, пропонує росіянам продук-цію відмінної якості та за прийнятною ціною.
Перемагати на території конкурента
- В останній період деякі економічно активні підприємства України вдаються до такого кроку, як заснування своїх виробництв на території інших держав...
- Свого часу в Бєлгороді (Росія) ми купили 25 тисяч квадратних метрів виробничих площ колишнього вітамінного комбінату і близько чотирьох гек-тарів землі. Там вирішили спорудити новий завод “БєлПівденкабель”. Його засновниками, крім нашого підприємства, виступили ЗАТ “Торговий дім “ВНДІКП” (Москва) та ТОВ “Торговий дім “Південкабель” (Бєлгород). У жовтні 2006 року першу чергу виробництва кабельно-провідникової продук-ції в сусідній країні відкрили. В нього вже інвестовано близько чотирьох мі-льйонів доларів.
У такий спосіб “Південкабель” підтвердив свої міцні позиції на ринку виробників кабельно-провідникової продукції. На передовому технологічно-му устаткуванні ми випускаємо нові вироби, що не мають аналогів у Росії. Спеціалісти московського науково-дослідного інституту кабельної продукції мають можливості для впровадження у виробництво своїх розробок, а хар-ківський “Південкабель” забезпечує завод у Бєлгороді висококваліфіковани-ми кадрами. Вони проходять у нас підготовку та атестацію. Протягом насту-пних трьох років на виробничих площах у Росії продовжуватиметься спору-дження сучасного заводу, де використовуватимуть кращі світові технології. Обсяг очікуваних інвестицій другої черги цього виробництва складе прибли-зно 20 мільйонів доларів.
Золота зірка якості
- З матеріалів державного підприємства “Харківстандартметроло-гія” я дізнався про те, що ваш завод одержав сертифікат на систему управління оточуючим середовищем ISO 14000 версії 2006 року. Таких підприємств в Україні не більше десяти. Напевне ж, і з системою управ-ління якістю продукції у вас справи непогані?
- Авжеж. Свого часу керівництво підприємства сформулювало “Політи-ку в галузі якості заводу “Південкабель”. Головною метою став випуск про-дукції, властивості якої повністю відповідають очікуванням і вимогам замов-ників. У 2000 році наша система якості була сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001. Такий міжнародний сертифікат якості – це сво-го роду паспорт продукції, і будь-який вимогливий замовник цікавиться, чи є він у виготовлювача. Крім того, завод одержав сертифікати пожежної безпе-ки Російської Федерації. “Південкабель” нагороджено “Золотою Зіркою в га-лузі якості”.
На жаль, на український ринок кабельно-провідникової продукції потра-пляє багато недоброякісних виробів. Вони знаходять збут через нижчу ціну. Контрабандної продукції особливо багато в західних регіонах України. Виго-товляється вона підпільно на устаткуванні, що не передбачене для даних ви-робів. Та державні органи, що мали б поставити перепони на шляху несерти-фікованих виробів, не роблять цього. Відсутня й законодавча база, що перед-бачала б відповідальність за виробництво і продаж неякісної продукції.
- А чи приділяєте ви увагу зниженню собівартості продукції? Адже виробничники мають ґрунтувати політику ціноутворення на тому, в скі-льки обходиться випуск виробів.
- Ми розробили довгострокову програму енергозбереження. Спираючись на неї, замінюємо морально застаріле устаткування, знижуємо споживання електроенергії в часи, коли вона найдорожча, ввели облік використання елек-троенергії в усіх виробничих підрозділах. Забезпечили виробництво зворот-ним водопостачанням. Ці та інші заходи дали змогу протягом останніх років у 2,5 рази скоротити споживання енергоресурсів.
- Але ж, буваючи на Південній залізниці, я чув невдоволення тамте-шнього керівництва тим, що ціна матеріалів та комплектуючих, у тому числі й кабельно-провідникової продукції, час від часу зростає. Чим це пояснити?
- До 70 відсотків сировини, використовуваної для виготовлення кабелю, завозиться до України з Росії та країн Європи і обкладається високим митом. Це значно збільшує собівартість українського кабелю. При цьому на аналогі-чну імпортну продукцію встановлене мито розміром усього два відсотки. З цього можна зробити висновок, що в Україні немає чіткої державної політи-ки з підтримки вітчизняного товаровиробника. Він може потрапити ще в складнішу ситуацію після вступу до Світової організації торгівлі.
Недосконале в Україні й тендерне законодавство. Через це кожний вла-штовувач тендерів може трактувати його положення на свій лад. При цьому жоден державний орган не контролює правильність проведення таких тенде-рів.
І все ж формування ринкових відносин в економіці розвинуло в праців-ників підприємства ініціативу, посилило почуття відповідальності за доруче-ну справу, наполегливість у досягненні мети. На “Південкабелі” обсяги ви-робництва зростають високими темпами. Минулого року випущено товарної продукції на 500 мільйонів гривень. Усе збільшення обсягів виробництва відбувається за рахунок освоєння нових ринкових ніш, що їх виявляють пра-цівники управління збуту і маркетингу.
Інтерв’ю взяв Василь МИКОЛАЄНКО
Газета „Слобідський край”, №23 від 27 лютого 2007р.
 

 
Все публикации »»
 
 
© ПАО Завод Южкабель

© Создание сайта AlphaStudio

Центральный заводской узел:
Tел. +38(057) 754-52-28
Факс +38(0572) 94-68-30

Отдел сбыта и маркетинга:
Тел. +38(0572) 94-68-40, +38(057) 754-52-39
Тел/факс. +38(0572) 93-80-03, 94-76-36, +38(057) 754-52-15
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

Отдел внешнеэкономических связей:
Тел. +38(0572) 93-00-91